Info om VIF Akademiet 2017/2018

Vårt akademi vil starte opp igjen i uke 35. Første trening vil bli avholdt tirsdag 29.08.

Nytt for denne sesongen er at det vil være mulighet til å være med på fire treninger i uken. Det vil være VIFO hver tirsdag og torsdag, også vil det være Breakfast Club hver onsdag og fredag.

Vi har delt opp akademiet i to semestre. VIFO og BC vil vare frem til uke 50 før jul også vil det være oppstart igjen i uke 1 og med avsluttning i uke 12.

Per semester vil det koste 2.750 kr hver, for hvert semester. Det gir 3.5 mnd med 2 treninger i uken noe som tilsvarer over 30 timer med istrening.

Dersom noen ønsker å være med på både VIFO og BC  vil dette koste 4.000 kr per semester.

Det vil bli påmelding ved oppmøte på de første treningene.