Vi håper ALLE i Fart har satt av datoene 5/9 og 7/9. Da kan dere se de beste 15-årsjentene i Norge og Sverige på Fart!

FL Fart har arrangert en rekke landskamper de siste årene, og beviset for at vi har gjennomført arrangementene på en god måte fikk vi av Norges Fotballforbund i vår:

*) Tirsdag 5. september kl. 18.00 og torsdag 7. september kl. 12.00 blir det anledning til å se de beste 15-årsjentene fra Norge og Sverige på Fart!

Vi har allerede gjennomført de første planleggingsmøtene med Rune Pedersen fra NFF, Bjørn Nybu fra NFF Indre Østland og Kai Magne Jensen. Alle tre er helt trygge på at Fart skal gjennomføre vellykkede landskamper.

Oppgavene er mange i forbindelse med denne type arrangement, og jeg kan trygt fastslå at vi er godt i rute med planleggingen. Detaljer skal vi sjølsagt komme tilbake til, men forutsetter at ALLE lag setter av datoene og stiller mannsterke som supportere.

Vi har som mål å fylle tribunen på kampen tirsdag 5. september, og husk at det er MYE læring av å se de beste på dette alderstrinnet.

Invitasjoner skal sendes til alle naboklubber, skoler og barnehager. Noen har allerede meldt sin ankomst, og vi håper at responsen blir stor når tidspunktene nærmer seg.

Vi minner nok en gang om tidspunktene:

*) Tirsdag 5. september kl. 18.00: J15 Norge - Sverige

*) Torsdag 7. september kl. 12.00: J15 Norge - Sverige

Vi takker nok en gang Norges Fotballforbund for tildelingen, og gleder oss til nye landskamper på Fart:-)

- frode -

 

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135