Hovedstyret i FL Fart innkaller til ekstraordinært årsmøte 16. august kl. 18.30. Bygging av hall står på dagsorden!

Den nedsatte hall-komiteen i Fart har jobbet intensivt og godt gjennom vårsesongen, og er nå klare for å legge frem sine planer om bygging av hall på Fart til alle våre medlemmer.

Det er derfor et sterkt ønske om at flest mulig møter opp for å være med og avgjøre denne viktige saken for klubben vår.

Nok en gang, - ekstraordinært årsmøte på klubbhuset onsdag 16. august kl. 18.30. Hele innkallelsen ser du i vedlagte word-fil.

Velkommen:-)

- hilsen hovedstyret i FL Fart -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135