Oppnevnelse av barneidrettsansvarlig I ÅIF

henhold til lovnorm for idrettslag §18 ledd 2f skal hovedstyret i idrettslaget oppnevne en ansvarlig for barneidretten.

Hensikten er å sikre gode rutiner for oppfølging av barneidretten og sørge for god informasjon til foreldre og trenere. Personen som har ansvar for å følge opp barneidretten skal tale barnas sak og sette barnas beste i sentrum, samt vurdere og diskutere om idrettstilbudet er i tråd med rettighetene og bestemmelsene.
 
Hovedstyret i ÅIF har oppnevnt Linda M. Volden som barneidrettsansvarlig for ÅIF. Hun kan kontaktes på mobil 95087405 eller epost linda.m.volden@gmail.com
 
Mer informasjon om bestemmelsene finnes på www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett. Åndalsnes idrettsforening anbefaler alle foreldre å gjennomføre E-læringsmodulen «Barneidrettens verdigrunnlag» som ligger på https://kurs.idrett.no (Velg Trenerløypa). Modulen gir økt forståelse av bestemmelsene og rettighetene i barneidretten.

Støtt Åndalsnes IF!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift