Oppstart allidrett høsten 2017

Allidretten starter opp høstsesongen med påmelding, informasjonsmøte og aktiviteter i august/september.

Foreløpig plan for oppstart av allidrett høsten 2017 er å åpne for påmelding 21. august. Mer informasjon finner du her.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products