Konstituering av styre og utvalg i Håndballavdelingen

Styret og utvalgene i håndballavdelingen konstituerte seg i møte på Nordhuset onsdag 31. mai, og har for sesongen 2017-2018 sammensetning som vist i vedlagt oversikt

Konstituering av styre og utvalg i Håndballavdelingen

Styret og utvalgene i håndballavdelingen konstituerte seg i møte på Nordhuset onsdag 31. mai, og har for sesongen 2017-2018 sammensetning som vist i vedlagt oversikt

Håndballstyret

 
Medlemskontingent SK Nord 2017
Ubetalt beløp (ca): 76369
Ubetalt antall: 54
Betalt beløp: 927325
Betalt antall: 631
 

Informasjon

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products