Informasjon fra info.møte vedr. Bakkedalesprosjektet 23.mai 2017

Referat m skisser fra info.møte vedr. Bakkedalsprosjektet 23.mai 2017

INFORMASJONSMØTE VEDRØRENDE BAKKEDALSPROSJEKTET 23. MAI 2017:

 

Fremmøtte: 14 personer

Rune Bjørn startet opp med å ønske de fremmøtte velkommen og en liten intro om hvem som sitter i prosjektgruppen i KIL og kommunen samt litt generell informasjon om prosjektet.

Heidar – kommunens representant i prosjektgruppen gikk igjennom presentasjonen om Bakkedalsprosjektet.

 • Idretts- og aktivitetspark – prosjekteres høst/vinter 2017 og ferdigstilles høsten 2018.
 • Kløftahallen og klubblokaler – ferdigstilles sommeren 2020, 6.mnd etter at ny barnehage er ferdig.
 • Endret adkomst – Reisoppveien som hoved åren inn til Bakkedalen. Dette for å ikke belaste Gamleveien med mer trafikk. Ut på høring i Juni (forslag til revidert reguleringsplan).
 • Innspill fra salen – ønsker klatrevegg i ny hall
 • Spm. fra salen – Spm. rundt antall parkeringsplasser ved Kløftahallen/hvordan tilrettelegge for parkering. Det ble uttrykt ønske om mest mulig parkering ved hallen. Skissen legger opp til et begrenset antall parkeringsplasser ved Hallen. Dette for å begrense trafikken langs Gamleveien. Man oppfordrer til å være disiplinerte og kjøre mindre, bruke sykkel og bein. Kom innspill på at det foran hallen (gressarealene kan være mulige parkeringsplasser til Kløftahallen). Heidar noterte bekymringen fra salen vedrørende parkeringsplasser ved hallen.
 • Ny hallflate blir 1 + muligens oppvarmingsflate.
 • Eksisterende hall bygges på, skal ikke renoveres. Kan i en periode bli stengt pga. bygging.
 • Spm. fra salen. - Er det blitt foretatt noen prognose på innbygger tall på Kløfta? Svar. Det er gjort en analyse av gruppene/medlemmene i Kløfta IL i 2016 for å imøtekomme fremtidig vekst i klubben.
 • Spm. fra salen - Hvordan er det tenkt driftet? Vedlikeholdsplan – drifte kontra eie ? Svar. Jobber med å se på driftsavtalen i forhold til å eie/leie. Man har sett på om Ullensaker kommune skal drifte i normal arbeidstid(0700-1600) og Kløfta IL skal drifte utenom normal arbeidstid (1600-2200). Skisse er i tidlig diskusjonsfase. 
 • Eierskap – Selger vår del andel av Kløfta Stadion og putter et betydelig beløp inn i prosjektet. Idrettslaget kan ikke bare gi Ullensaker kommune pengene for prosjektet – pga. da taper Kløfta IL mange penger i MVA.KOMP! Spm. Hva er naturlig at Kløfta IL eier og hva skal man leie? Det legges opp til at Kløfta IL eier klubbhus. I tillegg kan også være aktuelt at Kløfta IL eier driftshuset. Hvor mye som Kløfta IL vil eie avhenger av hvor mye penger KIL sin andel av salget av dagens eiendom vil bli.
 • Spm. fra salen - Hva med «bruken» rettighetene til bruk av haller/baner etc. Treningstider? Svar. Mest sannsynlig blir det som for håndballen i dag, må betale for all aktivitet i helgene, hverdagene er «gratis» ved leie. Kløfta IL putter relativt mye penger inn i prosjektet og hvordan blir eventuell fordeling av treningstider på Kløfta – blir våre barn og unge prioritert fremfor Ullkisa etc.?
 • Innspill/spm. fra salen – Nye klubbhuset, nye baner/hall etc. Hva med støy? Nye bygg krever kjølesystem, isolerte vinduer etc. Vedkommende var opptatt å kanalisere støyen ned i dalen, istedenfor mot bebyggelsen rundt.

 

Har lagt ved skissen som ble benyttet under informasjonsmøtet 23. mai 2017!

 

Mvh. Prosjektgruppa i Kløfta IL

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift