Runar Sigriksson takker av til høsten

For litt siden leverte Runar inn sin oppsigelse, og klubben er nå enig med Runar i at fredag 28. juli blir hans siste arbeidsdag for SK Nord.

SK Nord har i Runar sin periode som sportslig leder tatt store skritt i riktig retning både på og utenfor banen. Klubben ønsker med dette å takke Runar for den jobben han har lagt ned i denne prosessen.

Lykke til på veien videre Runar!

NB! Klubben kommer tilbake med fordeling av Runar sine oppgaver på senere tidspunkt.

For SK Nord

Eirik Rutledal

Daglig leder

 
Medlemskontingent SK Nord 2017
Ubetalt beløp (ca): 281860
Ubetalt antall: 176
Betalt beløp: 740400
Betalt antall: 490
 

Informasjon

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products