Hederstegn IL Bjarg

I forbindelse med IL Bjarg sitt 70års jubileum ønsker hederstegnkomiteen å få innspill på kandidater til IL Bjargs Hederstegn.

IL Bjargs Hederstegn utdeles etter følgende regler:

REGLER FOR IL BJARG’S HEDERSTEGN

§1 Hederstegnet (Pin + diplom) er IL Bjargs høyeste utmerkelse. §2 For å kunne få tildelt Hederstegnet må man ha vært medlem i minst fem år. §3 Hederstegnet tildeles et medlem som har gjort særlig stor innsats for laget sportslig, administrativt eller på annen måte.

Lagets grupper eller enkeltmedlemmer kan komme med forslag til hederstegnkandidater. Forslaget skal grunngis. Utvalget kan på selvstendig grunnlag fremme kandidater med tilhørende begrunnelse.

Hederstegnkomiteen ber om at begrunnede forslag sendes : hederstegn@bjarg.net innen 15.6.2017

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift