Medlemskontingent og treningsavgift er sendt ut til alle lag, og vi henstiller alle til å betale innen fristen.

Dessverre har vi nok en gang fått en del tilbakemeldinger på mangelfulle oppdateringer på lagslistene.

Vi henstiller derfor på det sterkeste til at ALLE lagledere tar en NY gjennomgang på spillerlistene, og oppdaterer disse med riktige fakta. Det er spesielt viktig at alle e-postadresser er riktige.

Spørsmål eller rettelser sendes til: post@fartfotball.no

- hilsen hovedstyret -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135