Sammen for en ren idrett

Antidopingseminaret i KFUM-hallen samlet bydelens fotballklubber, politi og Utekontakten.

På bildet f.v: Thor-Erik Stenberg (KFUM), Lars Bache (Nordstrand) og Anders Solheim (Antidoping Norge). Foto: Solfrid Therese Norbakk (Nordstrand Blad)

KFUM-kameratene har besluttet å sette antidoping og -rus mer systematisk på agendaen.

- Dette skyldes dels at vi har erfart at dette er en utfordring i bydelens ungdomsmiljøer og også blant våre spillere. Dessuten er vi av NFF sertifisert som kvalitetsklubb på nivå 1, og her stilles det krav til at vi som klubb tar et samfunnsansvar, og herunder tar tak i doping- og rusforebyggende arbeid, sier daglig leder Thor-Erik Stenberg.

På sist styremøte besluttet styret at klubben skulle bli et Rent Idrettslag. Siden er det utviklet en egen handlingsplan mot antidoping, en beredskapsplan som sier noe om håndtering av eventuelle saker og bekymringer og en holdningskontrakt for spillere over 16 år som blant annet berører bruk av doping- og rusmidler.

Bred representasjon

Da KFUM, sammen med Antidoping Norge ønsket velkommen til seminar denne uka, ble både politiet på Manglerud, fotballkretsen, Utekontakten, BSK fotball og Nordstrand fotball invitert inn.

- Responsen fra alle vi spurte var overveldende positiv. Det er jeg veldig glad for, og viser at dette er noe som engasjerer og som oppleves som stadig mer relevant, sier Stenberg.

I løpet av kvelden ble det holdt et innledende foredrag av Halvor H. Byfuglien, kommunikasjonsleder i Antidoping Norge. Videre ble det fulgt opp med kortere innlegg fra forebyggende avdeling hos Manglerud-politiet og daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim.

- Det var gode og spennende innlegg, og jeg tror det var mange i salen som fikk seg en tankevekker, og som ser at vi bør gjøre mer på dette området. Dette handler om å utruste våre ungdommer til å ta best mulig valg, sier Stenberg.

Idretten er viktig

Anders Solheim fra Antidoping Norge berømmer initiativet og den brede og gode oppslutningen. Omtrent 50 tilhørere deltok og det ble en god runde med spørsmål avslutningsvis.

- Det er sjelden vi klarer å samle idrettsledere så vidt bredt i et lokalmiljø med antidoping som tema. At både skole, Utekontakten og politiet også stiller opp er oppløftende. I arbeidet for en ren og helsefremmende treningskultur er jeg sikker på at det må jobbes bredt, og jeg er også sikker på at idretten har en viktig rolle å spille, i tillegg til at idrettsklubber og -ledere har et ansvar for å sette sine unge spillere inn i de regler som gjelder, sier Solheim.

Avslutningsvis fikk styreleder i KFUM-kameratene, Per Øyvind Olsen, overrakt diplomet som viser at klubben er sertifisert som et Rent Idrettslag. Neste steg nå vil være å implementere tiltak som står i handlingsplanen og lansere den nye holdningskontrakten for spillere over 16 år.

SAMMEN FOR EN REN IDRETT

Gi din støtte!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift