Vi ønsker 5-åringene velkommen til oppstart av nytt Lekeparti på Fart. Første samling er tirsdag 9/5 kl. 17.30.

Lekepartiet har vært en suksess i klubben vår, og nå har vi gleden av å invitere et nytt kull med 5-åringer til sitt første møte med klubben vår.

Vi følger det samme opplegget som foregående år, og det betyr at påmelding/registrering skjer ved oppmøte. Dersom noen har problemer med å komme til den første samlingen, er sjølsagt barna hjertelig velkommen ved første/senere anledning.

Planen er at vi holder aktiviteten i gang til midten av september.

Leder i yngres avdeling og daglig leder tar ansvar for henholdsvis oppstart og informasjon. Hvis mulig kan en forelder delta på treningen, mens den andre får med seg informasjonen i storsalen på klubbhuset.

Vi håper etter hvert at de foresatte kan bistå på treninger, og presiserer at endelig treningsdag bestemmes etter første trening. Vi ønsker nemlig å finne en egnet dag sammen med foreldrene.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til leder i yngres avdeling: Tore Thorsteinsen - mobil: 404 77700 eller e-post: tothorsteins@hotmail.com

Velkommen til Fart!

- frode -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135