Anleggsarbeid på Tempe

Fra mandag 8. mai vil det foregå en del anleggsarbeid på Tempe, i all hovedsak på dagtid.

Det som skal utføres i første omgang, er fjerning av jord fra den lille gressbanen ned mot elva. Så vil det bli en del transport av div. grus/pukk for å bygge opp banen for å legge kunstgress, lage løpebaner, lengde-grop og div. andre installasjoner ( se vedlegg )

Ved måneds-skifte mai/juni vil arbeidet med å fjerne det gamle kunstgresset på 11-er banen starte. Dette vil bli transportert bort, og arbeidet med å klargjøre for nytt kunstgress vil komme i gang. Vi håper og antar at begge disse prosjektene vil var ferdige i månedsskifte juni/juli.

Anleggsområdet vil bli sperret av med gjerder, og vi oppfordrer foresatte til å ta en prat med de som også ferdes på Tempe på dag/ettermiddags-tid om å ta hensyn.

I perioder vil det bli en del transport med lastebiler fra og til området, så her må alle vise aktsomhet.


Vennlig hilsen
Eilert Wangberg
Leder anlegg
Nidelv fotball

INFORMASJON OM INNEBANDYAVDELINGEN 
Treningstider, utstyr, avgifter mm., finner du på vår Facebookside !!!

Kontingent 2017

 
Medlemskontingent 2017 Nidelv il
Medlemskontingenten skal nå være sendt ut til alle. Håper du betaler din kontingent så snart som mulig slik at vi kan opprettholde et godt tilbud for barn og unge i vårt nærmiljø. På forhånd takk !
Ubetalt beløp: 80500
Ubetalt antall: 271
Betalt beløp: 208950
Betalt antall: 581
 

Instagram - @NidelvIdrettslag

Tempe Idrettsanlegg

           Weather Underground PWS ISRTRNDE47

Idrettsbingo

SMS "Grasrotandel 947307576" til 2020


©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift