Rusmøte for ungdomsavdelingen

Rundt 260 spillere og foreldre fylte aulaen på Elverum ungdomsskole da ungdomsavdelingen arrangerte møte om rusforebyggende arbeid 18. april

Det var ca 260 jenter og gutter i alderen 13 til 17 år, samt noen foreldre, på årets møte om rus og idrett.

Stine Skrutvold Skjæret, nestleder i styret for Elverum fotball, åpnet møte. Hun poengterte hvor viktig
arbeidet mot rus- og dopingmidler er for klubben. Og gjorde det klart at klubben har null toleranse for bruk
av rusmidler.

Simon Johansen, som er en tidligere rusmisbruker, fortalte deretter om sitt liv som misbruker. Fra han gikk
på ungdomsskolen her i Elverum, til for ett og et halvt år siden, ruset han seg så og si hele tiden. Han fortalte en gripende
historie om hvor galt det kan gå, dersom man velger feil sti her i livet. Simon holdt denne kvelden sitt første
foredrag om årene som misbruker, og vi er takknemlig for at han delte sin historie med oss.

Ulf Erik Strand fra politiet, som også er teamleder og trener for J13, foredro om virkningene av forskjellige rusmidler.
Videre snakket han om konsekvenser for prestasjoner i fotball, men også hvilke konsekvenser det kan få for resten av livet.
Han oppfordret ungdommen til å ta et klart standpunkt mot rusmidler og hjelpe/backe opp hverandre hvis man kommer
i situasjoner der man føler seg presset.

Anders Bronken og Kristian Kjeverud Eggen fra A-laget fulgte deretter. Kristian fortalte om sitt standpunkt og hvilke regler som gjelder for A-laget.
Han har valgt å si nei til rusmidler for å gi seg selv et best mulig grunnlag for å bli bedre. Han går nå inn i russetiden og
kommer til å delta på noe av feiringen, men det bir uten rusmidler.
De poengterte også at spillere i ungdomsavdelingen er forbilder for yngre spillere og ikke minst at de er ambassadører for
klubben også utenom kamp og trening.

Takk til Simon, Ulf Erik, Anders og Kristian.

Arild Schjølberg

Leder ungdomsavdelingen

Generalsponsor

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift