Det berammede web-kurset torsdag 6. april er dessverre avlyst på grunn av mangelfull påmelding!

Mange i yngres avdeling har etterlyst behovet for et kurs i "bruk av hjemmesiden", men KUN en lagleder/trener meldte sin interesse for vårt web-kurs på klubbhuset torsdag 6. april.

Vi har derfor valgt å avlyse kurset, men gjør gjerne et nytt forsøk i månedsskiftet april/mai om interessen er til stede. Fint om et eventuelt behov meldes direkte til:

*) Frode Dalseng på e-post: frode@fartfotball.no

- frode -

Kommentarer


       

Farts org.nr. er 975341135