GILs verdipris 2017 tildelt Helge Svee

Helge har vært en aktiv bidragsyter i GIL fotball siden 2007. De siste par årene har han vært primus motor bak prosjektet nytt klubbhus ved kunstgresset. Vi gratulerer Helge med prisen - det er meget fortjent.

Helge Svee med familie kom flyttende til bygda i 2006/07, og det gikk ikke lang tid før Helge engasjerte seg stort i Gjerdrum idrettslag. Han har helt fra starten hatt en aktiv rolle som trener/lagleder på flere alderstrinn i GIL Fotball, men også bidratt inn i langrennsmiljøet og andre grupper i GIL.

Etter kort tid i bygda ble Helge rekruttert inn i styret i GIL Fotball av Kasper Normelan (daværende leder av GIL Fotball) og deltok på sitt første styremøte 24. jan. 2008. Han har utøvet rollen som kasserer i mange år og med utrolig god kontroll og tallforståelse.

Etter at Helge gikk ut av styret, har han hatt rollen som prosjektleder i flere år med bl.a. rehabilitering av kunstgressbanen, som ble ferdigstilt med nytt kunstgressdekke og IR-undervarme i 2012. Dette til stor glede for ca 500 aktive barn og ungdommer i bygda.

I de årene Helge satt i styret kom det opp en «kongstanke» om å bygge et nytt klubbhus i Idrettsparken. Det gikk kun noen uker før det kom opp en skisse på nytt klubbhus (på en serviett) fra Helge, og vi kan i dag kan vi se innspurten på det som skal bli den nye storstua for GIL Fotball og GIL i Gjerdrum Idrettspark fremover.

Helge Svee, som er utdannet Siv.ing. i bygningsteknikk ble forespurt om å være Prosjektleder ved bygging av det nye klubbhuset. Helge takket ja til jobben, og har gjort, og gjør en fantastisk jobb med å lede byggingen av det nye klubbhuset som ferdigstilles våren 2017.

Helge har gjennom alle disse årene lagt ned betydelig mer frivillig innsats enn det som kan forventes av foreldre i GIL, og han viser fortsatt ingen svakhetstegn i pågående arbeideJ
Helge er en utrolig trivelig kar å jobbe sammen med og viser store leder-/samarbeidsegenskaper i sitt daglige arbeide i GIL og han har mange gode venner i GIL.


Sponsor og samarbeidspartner

Grasrotandelen

Følg oss på Instagram

Følg oss på Facebook

Følg oss på Twitter

Værmelding for Ask, Gjerdrum

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift