LAILA GARNES NYTT ÆRESMEDLEM ULLEVÅL IL

På Turnavdelingens årsmøte i Ullevål IL den 27. mars 2017 ble Laila Garnes (75) tildelt Æresmedlemskap som er klubbens høyeste utmerkelse

LAILA GARNES NYTT ÆRESMEDLEM ULLEVÅL IL

På Turnavdelingens årsmøte i Ullevål IL den 27. mars 2017 ble Laila Garnes (75) tildelt Æresmedlemskap som er klubbens høyeste utmerkelse. I 1995 ble hun tildelt Gullmerket i forbindelse med at Ullevål IL fylte 75 år.

Laila Garnes (f. Schultz) begynte som aktiv jente i Ullevål IL-turn da hun var 7 år gammel. Ikke så merkelig, da hun er oppvokst i Moltke Moes vei i Ullevål Hageby. Nær Ullevål skole, hvor klubbens turnavdeling har hatt tilholdssted siden 1926. Laila Garnes deltok på kretsturnstevnet på Fetsund allerede i 1951 og på Ullevål stadion i 1953 for å nevne noe fra den tidlige aktive tiden. Laila er imidlertid best kjent i lokalmiljøet som instruktør i Ullevål turn gjennom flere generasjoner, både for barnepartier og for voksne damer. Fysioterapeuten startet som instruktør i Ullevål-turn midt på 70-tallet etter et pars års opphold i Kenya og har stort sett vært i klubben siden. De siste årene har hun sittet i styret, men steppet inn som vikar for barnepartiene ved behov.

Som klubbens hovedleder Ole-Henrik Støren uttrykte så beskrivende under overrekkelsen, -«alle mine tre barn har gått hos deg Laila og den eldste er nå 22 år».

Ullevål IL gratulerer og takker!

Tor Audun Sørensen

Hovedstyremedlem

 

 

 

 

Bergbanen

for

sesongen

 

Siste dag var

Søndag

12.mars

 

Takk for i år!

 

Åpner igjen

medio

Oktober

 

 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products