Årsmøte 2017 for Rustad Idrettslag - mandag 27. mars kl. 19.00

Årsmøte 2017 i hovedlaget og alle gruppene. Årsmøtet avholdes på klubbhuset mandag 27. mars kl. 19.00.

RUSTAD IDRETTSLAG

ÅRSMØTE 2017 I HOVEDLAGET OG ALLE GRUPPENE

Årsmøtet avholdes i klubbhuset mandag 27. mars kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Konstituering
  4.1 Valg av møteleder
  4.2 Valg av sekretær
  4.3 Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Beretning fra hovedlaget for 2016
 6. Regnskap for hovedlaget for 2016
 7. Budsjett for hovedlaget for 2017
 8. Fastsettelse av neste års kontingent.
 9. Gruppenes beretninger / regnskap for 2016 og budsjetter for 2017
 10. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 11. Innkomne forslag.
 12. Valg og innstilling av komitemedlemmer for hovedstyret og valg av styremedlemmer i gruppene.

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen søndag 12. mars 2017.

Oslo 25. Februar 2017
Styret I Rustad I.L                                                                                                           

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift