Årsmøte 2017 i hovedlaget og alle gruppene

Årsmøtet avholdes i klubbhuset mandag 27. mars kl. 19.00.

RUSTAD IDRETTSLAG

ÅRSMØTE 2017 I HOVEDLAGET OG ALLE GRUPPENE

Årsmøtet avholdes i klubbhuset mandag 27. mars kl. 19.00.

 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste
 1. Konstituering
  1. Valg av møteleder
  2. Valg av sekretær
  3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 2. Beretning fra hovedlaget for 2016
 3. Regnskap for hovedlaget for 2016
 4. Budsjett for hovedlaget for 2017
 5. Fastsettelse av neste års kontingent.
 6. Gruppenes beretninger / regnskap for 2016 og budsjetter for 2017
 7. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan
 8. Innkomne forslag.
 9. Valg og innstilling av komitemedlemmer for hovedstyret og valg av styremedlemmer i gruppene.

Forslag til årsmøtet må leveres styret innen søndag 12. mars 2017.

Oslo 25. Februar 2017
Styret I Rustad I.L

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift