Innkalling til årsmøte

Årsmøte for driftsåret 2016 avholdes tirsdag 7. mars kl. 19.00 på klubbhuset. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 22. februar.

Årsmøte er for alle medlemmer i idrettslaget, og alle har en rett, og plikt, til å møte. Årsmøte trekker opp rammene for driften av klubben, og legger føring hvordan og hva styret skal jobbe med.

Saker som behandles på klubbens årsmøte er i h.t. klubbens lov og organisasjonsplan.

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder årsmeldinger fra klubbens avdelinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomme forslag og saker. Fris for å sende inn forslag 22. febr.

7. Fastsette medlemskontingent for 2017. Foreslås økt fra kr. 300 til kr. 400

8. Vedta idrettslagets budsjetter

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

11. Valg

Neste kamp

Toppserien damer

A-lag herrer 5. divisjon

Fredag 20. april kl. 19.00

Avaldsnes - Hemingstad

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift