Årsmøter i Ullevål I.L.

Det innkalles herved til årsmøter i Ullevål I.L. Turnavdelingen, Bandyavdelingen og Hovedklubben.

Mandag 27 mars avholder turnavdelingen sitt årsmøte, start kl.18.00

Mandag 3 april avholder bandyavdelingen sitt årsmøte, start kl.18.00

Tirsdag 4. april avholder hovedklubben sitt årsmøte, start kl.19.00

Alle årsmøtene blir holdt i klubbhuset på Bergbanen.

 

Avdelingene og hovedklubbens beretninger vil bli lagt frem før de respektive årsmøtene sammen med regnskap, 

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på de enkelte avdelingenes årsmøter må innsendes senest 14 dager før respektive avdelings årsmøte.

 

Forslagene sendes på mail til;

Bandyavdelingen - sekretær Tonje Strømdahl - Tonje.stromdahl@osloskolen.no

Turnavdelingen - sekretær Charlotte de Lange - Charlotte.d.lange@uil.no

Hovedklubben - sekretær Tore Rønning - toremcronning@gmail.com

 

Bergbanen

for

sesongen

 

Siste dag var

Søndag

12.mars

 

Takk for i år!

 

Åpner igjen

medio

Oktober

 

 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products