ÅRSMØTE i Nedre Eiker Svømmeklubb

Det innkalles til Årsmøte i Nedre Eiker Svømmeklubb, onsdag 08.03.17 på Eknes Ungdomsskole klokken 18:30 Se vedlagte foreløpige saksliste for videre detaljer:

SAKSLISTE

Sak nr. 1 Godkjenne de stemmeberettigede
Sak nr. 2 Godkjenne innkalling og saksliste
Sak nr. 3 Valg av møteleder, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak nr. 4

Årsberetninger:        Leder/Styret

          Oppmann A og B

·         Oppmann C

·         Utdanningskontakt

·         BS Koordinator

·         Arrangementskommite

·         Sportslig koordinator

Sak nr. 5 Regnskap 2016
Sak nr. 6 Tildeling av signaturrett
Sak nr. 7 Innkomne forslag      
Sak nr. 8 Fastsettelse av kontingent for 2017
Sak nr. 9 Budsjett for 2017
Sak nr. 10 Bestemme lagets organisasjon
Sak nr. 11 Valg

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Vedr Sak 11:
I følge Årsmøtereferatet for 2016 er følgende verv på valg for perioden 2017-2018
 
Nestleder:                        
Sekretær:                          
Kasserer:                           
Oppmann A og B:
Oppmann C:  

Til Valg for 2017
 
BS koordinator:                Albin S. Storbakken
Oppmann Triatlon:
Sportslig koordinator:       Heidi Bergeli
Leder Akt.kom.:               Bente Boldvik
 
Alle de ovennevnte tar gjenvalg!
 
Vi ønsker også et nytt medlem i aktivitetskomiteen. Gi oss beskjed om du kan tenke deg dette!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift