Seriespill sesongen 2017

Da er fristen internt i Sprint-Jeløy for påmelding av lag til seriespill for 7 til 10 årsklassene passert. Les artikkel for å finne ditt lag.

 

 I bildet under ser du hvilke lag som er påmeldt og kontaktperson.  Er det noen som ikke finner sitt lag, så si snarest ifra til dag.sprint@gmail.com

Viktig at alle lagledere og trenere i Sprint får tidlig oversikt over hvor mange spillere de har tilgjengelige og dermed hvor mange lag som skal meldes opp til seriespill. Fra 13 år velger man også hvilket nivå man ønsker å spille på, 1, 2 eller 3. Høyeste nivå er 1 (KM nivå), 2 er nivået i midten og nivå 3 er det laveste. Du må gjerne sende en mail allerede nå til dag.sprint@gmail.com hvor du melder opp ditt lag til seriespill. Men det er noen viktige momenter:

  1. Snakk med de andre trenerne og lagene om antall spillere og hvor mange lag som skal meldes opp.
  2. Når du sender inn mail må det fremkomme hvilke år spillerne er født (feks 2007), hvilke aldersklasse de skal spille i (for 2007 årgangen blir det G10), hvem som er trener og hvem som skal være kontaktperson, lagleder og utstyrsansvarlig, hvilke skole laget tilhører for de under 13 år, hvilke navn lagene du melder på skal ha og hvilket nivå(13-16 år).
  3. Historisk er følgende farger brukt: Reier- grønn eller gul ( Lagets navn blir da feks Sprint-Jeløy Grønn), Refsnes- rød  eller sort og for Ramberg - hvit, blå eller oransje.
  4. Send med navn, mobilnummer, mailadresse, fødselsdato og postadresse for de trenerne og laglederne laget skal ha. All kommunikasjon fra kretsen skjer via mail og riktig mobilnummer er også veldig viktig hvis andre lag skal nå dere.
  5. Trenger nye trenere og lagledere tilgang til Fiks, så sender dere en mail til dag.sprint@gmail.com med  navn, mobilnummer, mailadresse, fødselsdato og postadresse. Husk å endre årstall til sesongen 2017 når du er inne på Fiks ellers kommer ingenting opp for den sesongen vi står forran.

Under er det hentet tekst fra kretsens sider om lagpåmelding 2017.

·         1. desember er siste frist for lag i 5.divisjon og høyere, 2. divisjon kvinner og interkretsserier.

·         10. desember er siste frist for lag i øvrige seniorlag i det ordinære seriesystemet for 11-lag mann (6. – 8. divisjon)

·         15. januar er siste frist for 3. divisjon kvinner og 7-er lag menn og kvinner.

·         15. januar er siste frist for påmelding for lag i aldersbestemte klasser 11 – 19 år for både gutter og jenter. 

·         15. januar er siste frist for old boys/menn veteran. 

·         15. februar Påmelding lag i aldersgruppen 7-10 år jenter og gutter – åpnes for påmelding tidlig januar 2017.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift