Nye aldersinndelinger på våre spillformer

I sesongen 2017 vil fire fotballkretser prøve ut en ordning hvor lagene spiller to år på hver spillform.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products