Åpningsturnering på Bergbanen for 2016/17 sesongen.

Bandysesongen er i gang med dagens åpningsturnering på Bergbanen.

Bandysesongen er i gang med dagens åpningsturnering på Bergbanen. Alle 7`er spillere ble fordelt på blannede lag med små og store og gutter og jenter sammen. Alle vant noen kamper og tapte noen kamper. Jentene starter nå opp for fult med trening tirsdag og onsdager fra 16:30 - 18:00. Kjenner du noen jenter som vil starte opp med bandy så send oss et tips.

 

Turnavdelingen starter høstsemesteret

TIRSDAG 29.august

Vi holder til i gymsalen på
Ullevål skole

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

Ukeplanen finner du under Aktivitetstilbud på Turnsidene.

Turnstyret.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products