Vi presenterer arbeidsjernet: Willy «Ball»

Fra Fotballspilleren nr 2/1972: For ikke å tråkke noen på tærne skal vi ikke unnslå å nevne at de aller - aller fleste (for ikke å si alle) som innehar et eller flere tillitsverv innen klubben gjør sin jobb bra, men vi i Fotballspillerens redaksjon er av den oppfatning at en mann, - spesielt en mann gjør en jobb som virkelig overgår de andre - og det er A-lagets materialforvalter Willy Ahlsen som vi sikter til, - blant gode fotballvenner bare kalt Willy «Ball».

Av Jon Henriksen

Willy har hatt dette vervet i nærmere fem år nå, og han har i skrivende stund ikke vært borte en eneste gang. Slå den!

- Hva består jobben i, Willy?
- Det er ganske mange ting. I første rekke er det å ordne og legge ut drakter, knotter, håndklær og séper. Samt å ordne med matchballene og få de godkjent av dommerne (og det byr nok sjelden eller aldri på noen problemer siden Willy selv er forbundsdommer). Jeg må også ordne med drikke til spillerne, ledere, dommere og ballgutter, og så har jeg gjort det til fast regel at jeg ønsker det gjestende lag velkommen, - men det gjør også oppmannen, så hvis jeg skulle glemme det eller ikke ha tid gjør han selvsagt det.
- Hvor lang tid tar egentlig dette?
- Jeg begynner forberedelsene snaue tre timer før en kamp starter med alle de gjøremålene som jeg her har nevnt pluss at det tar ca. 1-2 timer etter at kampen er ferdigspilt med opprydding og annet arbeid.
- Hvem gjør denne jobben når laget er ute og reiser?
- Fra denne sesongen av ble det bestemt at jeg skulle være med ut for å ordne alt dette, før om årene var det nemlig en av lederne som gjorde det.
- Kan det ikke bli veldig slitsomt?
- Jo, til sine tider kan det bli veldig strevsomt, for i tillegg til alle kampene kommer jo treningene som jeg skal være til stede på. Gutta skal jo ha baller og annet materiell da også, så en kan da bli sliten noen ganger.
- Får du ikke hjelp av noen?
- Per Mosgaard og Knut Eliassen er veldig flinke til å spørre meg om jeg trenger hjelp, men de har jo sitt å stri med, - så det blir til at jeg gjør det meste alene. Men jeg vil på ingen møte unnslå i denne forbindelse, at jeg har fått mer hjelp av såvel spillere som andre ledere i det siste - og det setter jeg meget stor pris på.

Dette var altså mannen innen vår klubb som ikke er redd for å gjøre noe samt at han er blant de aller ivrigste ledere vi har, og husk han forbereder seg nesten like lang tid som spillerne. Vi bør verdsette hans innsats meget høyt, - selv om han får en liten sum penger for det han gjør. Men hvis vi omregnet til en eventuell timelønn hadde det nok ikke blitt rart skulle vi anta….


Vi kommer tilbake med flere perler fra arkivene i Sarpsborg Fotballklubb og bladet "Fotballspilleren" i løpet av sommeren.

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM

HOVEDSPONSORPARTNERE

 

STØTTESPILLERE 

 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift