Årsmøte i Fotballavdelingen. OPPDATERT BERETNING TILGJENGELIG

Årsmøte avholdes onsdag 2. mars kl 19:00 på Tempe klubbhus. Årberetningen (Klikk linken for Les mer) deles ikke ut som papirkopi, men blir vist på prosjektør. De som ønsker papirutgave må besørge dette selv. Velkommen :-)

ÅPNING

 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN
 2. VALG AV DIRIGENT OG REFERENT
  1. Valg av to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen
 3. ÅRSBERETNINGER
  1. Årsberetninger fra lagene finnes i delkapitler i årsberetningen.
 4. REGNSKAP NIDELV IL FOTBALL 2014
  1. Regnskapet er et kapittel i årsberetningen.
 5. INNKOMNE FORSLAG
 6. BUDSJETT NIDELV FOTBALL 2015
 7. Forslag til treningsavgift 2016
 8. BUDSJETT NIDELV FOTBALL 2015
 9. VALG
 10. AVSLUTNING

INFORMASJON OM INNEBANDYAVDELINGEN 
Treningstider, utstyr, avgifter mm., finner du på vår Facebookside !!!

Kontingent 2017

 
Medlemskontingent 2017 Nidelv il
Medlemskontingenten skal nå være sendt ut til alle. Håper du betaler din kontingent så snart som mulig slik at vi kan opprettholde et godt tilbud for barn og unge i vårt nærmiljø. På forhånd takk !
Ubetalt beløp: 77750
Ubetalt antall: 261
Betalt beløp: 208950
Betalt antall: 581
 

Instagram - @NidelvIdrettslag

Tempe Idrettsanlegg

           Weather Underground PWS ISRTRNDE47

Idrettsbingo

SMS "Grasrotandel 947307576" til 2020


©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift