OOOPS

ØFK har i dag blitt informert av NFF at terminlistemøter ikke kan avgjøre max pris på inngang til fotballkamper. Ut i fra dette så gjelder dermed ikke avtalene klubbene har gjort under disse møtene. Det er derfor opp til den enkelte klubb fra og med i dag om hva de krever for inngang for sine arrangementer.

Dette til info!

Runar Tønnesen

Fagkonsulent Forvaltning – Serie kamp og Domme

Våre samarbeidspartnere

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products