Trygge rammer i CSK

CSK har tre kjerneverdier som vi ønsker at alle i klubben skal ta del i. De er TRYGGHET, RESPEKT OG MESTRING. Disse er satt opp i CSK pyramiden hvor trygghet er grunnlaget og en forutsetning for å lykkes med å skape respekt og mestring.

Skøyter

Besøk våre lagsider

Allidrett uke 2-6.

Skøyter på Idrettsplassen øverst i Jakobslivegen! Utstyr: Skøyter og hjelm.Det kan være lurt med regnbukse og regnvotter. 

Kull 2012: Kl. 17.30

Kull 2011: Kl: 18.00

Kull 2010: Kl: 18.30

Vi setter opp ganske korte økter med styrt aktivitet på skøyter, Erfaringsmessig er en halvtime nok for de fleste. Forberedelsene tar også sin tid. Det er lov å være på isen både før og etter kullets oppsatte tidspunkt, men det er greit at dere holder litt avstand til de som har aktivitet.

Mvh CSK Idrettsskolen

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products