Trygge rammer i CSK

CSK har tre kjerneverdier som vi ønsker at alle i klubben skal ta del i. De er TRYGGHET, RESPEKT OG MESTRING. Disse er satt opp i CSK pyramiden hvor trygghet er grunnlaget og en forutsetning for å lykkes med å skape respekt og mestring.

Skøyter

Spillertrøyene flyttes nå til CSKSHOP.NO

Spillertrøyene kan nå enkelt bestilles på CSKSHOP.NO Her kan du også kjøpe det nye CSK skjerfet og CSK lua. Shorts, treningsdrakter, sko osv kjøper du fortsatt på Norcontact.

Besøk våre lagsider

Allidrett uke 2-6.

Skøyter på Idrettsplassen øverst i Jakobslivegen! Utstyr: Skøyter og hjelm.Det kan være lurt med regnbukse og regnvotter. 

Kull 2012: Kl. 17.30

Kull 2011: Kl: 18.00

Kull 2010: Kl: 18.30

Vi setter opp ganske korte økter med styrt aktivitet på skøyter, Erfaringsmessig er en halvtime nok for de fleste. Forberedelsene tar også sin tid. Det er lov å være på isen både før og etter kullets oppsatte tidspunkt, men det er greit at dere holder litt avstand til de som har aktivitet.

Mvh CSK Idrettsskolen

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products