Trygge rammer i CSK

CSK har tre kjerneverdier som vi ønsker at alle i klubben skal ta del i. De er TRYGGHET, RESPEKT OG MESTRING. Disse er satt opp i CSK pyramiden hvor trygghet er grunnlaget og en forutsetning for å lykkes med å skape respekt og mestring.

Spillertrøyene flyttes nå til CSKSHOP.NO

Spillertrøyene kan nå enkelt bestilles på CSKSHOP.NO Her kan du også kjøpe det nye CSK skjerfet og CSK lua. Shorts, treningsdrakter, sko osv kjøper du fortsatt på Norcontact.

Endring i fakturarutiner

For å kunne drive mer rasjonelt vil treningssenteret fra 1.5.13 innføre faktura på mail. For å kunne få til dette trenger vi oppdaterte mailadresser til alle våre medlemmer. Vennligst gi beskjed om din adresse til kjetil@csk.no

Medlemskapet er personlig

Vi ser fortsatt at enkelte låner ut nøkkelbrikken til slekt og venner. Dette er ikke tillatt og nøkkelbrikken vil bli sperret i de tilfeller dette oppdages. Innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.

Åpningstider

Mandag til Torsdag: 06.00 - 22.00

Fredag til Søndag:   08.00 - 20.00

Kontaktinformasjon

Tlf: 979 79 910

E-post: anlegg@csk.no

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products