http://kxweb.no/portal/public/tournament/main.do?tournamentId=132&siteId=602

Trygge rammer i CSK

CSK har tre kjerneverdier som vi ønsker at alle i klubben skal ta del i. De er TRYGGHET, RESPEKT OG MESTRING. Disse er satt opp i CSK pyramiden hvor trygghet er grunnlaget og en forutsetning for å lykkes med å skape respekt og mestring.

Dato Hjemmelag Bortelag Res
22.08 Charlottenlund J11-4 Ranheim 3
22.08 Charlottenlund J11-1 Nationalkameratene
23.08 Charlottenlund J11-2 Varden Meråker
24.08 Trygg/Lade Charlottenlund G11-3
24.08 Astor 3 Charlottenlund G11-2
20.08 Charlottenlund SK Gauldal 2 10-0
19.08 Charlottenlund SK Namsos 1-2
19.08 Charlottenlund J17-1 Egge
18.08 Charlottenlund G11-5 Ranheim 4-9
18.08 Charlottenlund J11-3 Ranheim 8-9

Besøk våre lagsider

ERROR OCCURED

Sorry, but an error has occured

You got the following error

Invalid search, returned more than one row

22.08 17:15 CSK Kunstgress A Del 1 H
Charlottenlund J11-4 - Ranheim 3
22.08 17:15 CSK Kunstgress A Del 2 H
Charlottenlund J11-1 - Nationalkameratene
23.08 18:45 CSK Kunstgress A Del 2 H
Charlottenlund J11-2 - Varden Meråker
24.08 17:15 Ringvebanen kunstgress Del A B
Trygg/Lade - Charlottenlund G11-3
24.08 17:15 Astor kunstgress Del B1 B
Astor 3 - Charlottenlund G11-2
20.08 20:00 CSK Kunstgress 11-er H  
Charlottenlund SK - Gauldal 2 10-0  
19.08 16:00 CSK Kunstgress 11-er H  
Charlottenlund SK - Namsos 1-2  
19.08 14:00 CSK Kunstgress 11-er H  
Charlottenlund J17-1 - Egge  
18.08 17:15 CSK Kunstgress A Del 1 H  
Charlottenlund G11-5 - Ranheim 4-9  
18.08 17:15 CSK Kunstgress B Del 1 H  
Charlottenlund J11-3 - Ranheim 8-9  

Følger du denne linken finner du ut hvilke kamper som skal spilles på Charlottenlund Kunstgress.

https://www.fotball.no/fotballdata/anlegg/hjem/?fiksId=12239

Kvalitetsklubb

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products