Påmelding til turn

No opnar vi for påmelding til turn for sesongen 2017/2018.

Turn 2017/2018 - sesongen startar etter haustferien

Vi satsar på å starte opp turntreningane i midten av oktober, nærare bestemt frå 16. oktober.

Vellykka hjelpetrenarkurs

Laurdag 9. september arrangerte Stil Turn saman med kretsen hjelpetrenarkurs!

Turn - kva skjer?

Mange lurer og spør om korleis det ligg an med turn, og når tid vi evt startar opp....

Dina skal produsere filmar for Norges Gymnastikk- og Turnforbund

I vår gjekk NGTF ut og inviterte interesserte til å dokumentere kva som skjer i turnverda rundt i landet. Dina tok kontakt og fekk jobben!

Turnbasaren gjekk strålande! - og kven vann Hovudlotteriet?

Turngruppa takkar alle som møtte opp på Turnbasaren i Firdahallen Laurdag 1. april. Turnarane leverte nokre fantastiske oppvisingar som viste fram spekteret av det vi trenar på gjennom sesongen.

Dugnadslister til Turnbasaren

Turngruppa har laga klare dugnadslistene til årets turnbasar. Dei fleste foresatte/turnarar er sett opp til ulike oppgåver. gjer vel å kik gjennom lista for å sjå om du står oppført!

Besøk våre lagsider

Sosiale medier

Påmelding til turnpartiene

Her er link som du brukar til å melde på til våre turnparti.

Dersom det er fullt, ber vi om at du melder deg på venteliste i samme link.

Har du problemer med å melde på venteliste her, så send oss ein epost på saka til 

turngruppa.stil@gmail.com.

Kontakt Påmeldingsgeneral Gudmund tlf. 913 98 212 ved spørsmål.

 

 

Følg turngruppa på Facebook!

Spinning

Følg STIL spinning på Facebook!

STIL SPINNING

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products