Vi tar av oss hatten!

STIL-fotballen har all grunn til å feire: Heile 6 trenarar fullfører torsdag kveld si trenarutdanning som Grasrottrenar (C-lisens). STIL har ein fantastisk ressurs i trenarkorpset som no tel 21 trenarar med kvalifikasjonar som Grasrottrenar eller UEFA B-trenar. I tillegg er det eit større antall som er på veg til å fullføre sine utdanningar.

Kamp- og dommaroversikt hausten 2017

Haustsesongen er for lengst i gang, og innan siste spark på ballen verte teke 31. oktober skal det spelast heile 78 heimekampar for Sandane sine mange lag. Kamp- og dommaroversikten er no lagt ut på STIL si heimeside.

Trenarkurs på Sandane

Torsdag 17/8 og torsdag 24/8 vert delkurs 4 i C-trenarstigen arrangert på Sandane. Kurset er svært aktuelt for trenarar i ungdomsfotballen, men er relevant for alle trenarar.

Hva er vitsen med TINE Fotballskule for Sandane fotball?

130 barn og 20 instruktørar. 3 dagar i juni. Sandane sin A-lagstrenar, trenarrettleiar og drivkraft i det sportslege arbeidet i klubben har gjort seg nokre refleksjonar. Torbjørn Gran har ordet.

Kjempetilbod frå G-sport!

Vi minner om tilbodet frå vår utstyrsleverandør og sponsor: G-sport Sandane: Stor rabatt på alle fotballsko ut denne veka!

TINE Fotballskule 2017

Då er det klart for påmelding! Tre dagar med fotballmoro 19.-21. juni. Velkomen!

-Ikkje bekymra

-Vi kan takke oss sjølve for at vi ikkje avgjorde denne kampen lenge før utlikningsmålet kom på overtid. STIL-trenar Torbjørn Gran må konstatere at laget hans framleis må sjå langt etter årets første seier. 1-1 mot Balestrand var i underkant om ein ser på det som faktisk skjedde ute på bana.

Blir det seier i kveld?

Sandane sitt herrelag møter fredag kveld Balestrand til kamp i Idrettsparken. Begge lag ønsker seg poeng.

Besøk våre lagsider

Spiller Alder Kamper Mål

Trafikksikker klubb

STIL Fotball sine støttespelarar

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products