Påmelding til turn

No opnar vi for påmelding til turn for sesongen 2017/2018.

Oppstart barneidretten

Etter haustferien startar vi opp att treningane for born mellom 3 og 6 år.

GEOREG på Fjelltrimmen

STIL går nå over fra maunell registrering til elektronisk registrering på Fjelltrimmen.

Turn 2017/2018 - sesongen startar etter haustferien

Vi satsar på å starte opp turntreningane i midten av oktober, nærare bestemt frå 16. oktober.

Vellykka hjelpetrenarkurs

Laurdag 9. september arrangerte Stil Turn saman med kretsen hjelpetrenarkurs!

Vi tar av oss hatten!

STIL-fotballen har all grunn til å feire: Heile 6 trenarar fullfører torsdag kveld si trenarutdanning som Grasrottrenar (C-lisens). STIL har ein fantastisk ressurs i trenarkorpset som no tel 21 trenarar med kvalifikasjonar som Grasrottrenar eller UEFA B-trenar. I tillegg er det eit større antall som er på veg til å fullføre sine utdanningar.

Kamp- og dommaroversikt hausten 2017

Haustsesongen er for lengst i gang, og innan siste spark på ballen verte teke 31. oktober skal det spelast heile 78 heimekampar for Sandane sine mange lag. Kamp- og dommaroversikten er no lagt ut på STIL si heimeside.

Trenarkurs på Sandane

Torsdag 17/8 og torsdag 24/8 vert delkurs 4 i C-trenarstigen arrangert på Sandane. Kurset er svært aktuelt for trenarar i ungdomsfotballen, men er relevant for alle trenarar.

Besøk våre lagsider

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products