Informasjon til alle lag vedr planer om bygging av hall på BRP

Alle lag m/ trenere, lagledere og foreldre/foresatte er velkommen til informasjon om våre planer om bygging av hall på Black River Park, mandag 8. og onsdag 10. februar på Ener ungdomsskole - etter følgende tidsplan:

Årsmøte i Ridabu IL avholdes 9 februar kl 19:00 på klubbhuset

Fordeling av treningstid på Hias

Fordeling av inne-trening

Vi har satt opp inne-treninger på Ridabu og Lovisenberg. Fordeling av Ener kommer vi tilbake til.

Trening på HIAS-banen eller Børstad i vinter?

Alle lag som er interessert i treningstid på HIAS eller Børstad i desember, januar og februar, bes melde fra til sport@ridabufotball.no snarest - og senest innen fredag 16.10.15

TRENERKURS

Ønsker du å bygge din lagleder-/trenerkompetanse gjennom trenerkurs?

Økonomisk støtte til sesongavslutning & godtgjørelse til trenere

Alle lagledere i barne- og ungdomsfotballen har mottatt egen e-post om dette. Er informasjon IKKE mottatt, venligst send en e-post til: sport@ridabufotball.no .

Innlevering av drakter

En liten påminnelse fra matrialforvalter, alle drakter skal leveres inn i høst.

Besøk våre lagsider

©2015 Markedets beste IT-plattform for idretten 123klubb leveres av KX Products as