Fordeling av inne-trening

Vi har satt opp inne-treninger på Ridabu og Lovisenberg. Fordeling av Ener og HIAS kommer vi tilbake til.

Trening på HIAS-banen eller Børstad i vinter?

Alle lag som er interessert i treningstid på HIAS eller Børstad i desember, januar og februar, bes melde fra til sport@ridabufotball.no snarest - og senest innen fredag 16.10.15

Trener-/ lagledermøte torsdag 22.10 på Ener kl 19-21

Vi avholder trener-/ lagledermøte torsdag 22.10 på Ener kl 19-21.

TRENERKURS

Ønsker du å bygge din lagleder-/trenerkompetanse gjennom trenerkurs?

Økonomisk støtte til sesongavslutning & godtgjørelse til trenere

Alle lagledere i barne- og ungdomsfotballen har mottatt egen e-post om dette. Er informasjon IKKE mottatt, venligst send en e-post til: sport@ridabufotball.no .

Innlevering av drakter

En liten påminnelse fra matrialforvalter, alle drakter skal leveres inn i høst.

Kioskvakter for høsten er satt opp

Ridabu IL har en kiosk ved klubbhuset. Denne drives på dugnad av foresatte i idrettslaget. I høst har G2008/G2007/G2006/J2006/G2002 blitt satt opp på denne dugnaden. Mer info finner dere under "Om Ridabu"->"dugnader"->"kioskvakt".

ENDRET DOMMEROPPSETT

Ganske stor endring i dommeroppsettet frem til sommeren. Henstiller til dommere, foreldre og trenere at de holder seg oppdatert.

Besøk våre lagsider

©2015 Markedets beste IT-plattform for idretten 123klubb leveres av KX Products as