LAILA GARNES NYTT ÆRESMEDLEM ULLEVÅL IL

På Turnavdelingens årsmøte i Ullevål IL den 27. mars 2017 ble Laila Garnes (75) tildelt Æresmedlemskap som er klubbens høyeste utmerkelse

Årsmøter i Ullevål I.L.

Det innkalles herved til årsmøter i Ullevål I.L. Turnavdelingen, Bandyavdelingen og Hovedklubben.

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products