Har DU lyst til å begynne med turn?

Turngruppa i Klemetsrud idrettslag ønsker seg flere medlemmer.

Klubb-TV

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products