Tippens fond

Søknadsfrist for støtte fra Tippens fond høsten/vinteren 2017/2018 er 15.september 2017.

Vålerenggutten på nett

Her finner du den elektroniske utgaven den nyeste Vålerenggutten. Last ned og hygg deg med nyheter og informasjon fra klubben i ditt hjerte. God lesning!

Protokoll fra årsmøtet 2017

Vedlagt er signert protokoll fra årsmøtet som ble avholdt den 29. mars 2017 i Brakka.