Trott

Den populære Spar Haga turneringa inkluderer gutar og jenter i alderen 9-11 år

Alle lag får minimum 4 kampar kvar, samt alle kampane på ein dag. Me prøver å leggja det opp slik at lag som kjem langvegs ifrå ikkje spelar kampar tidleg på dagen. Vidare vil me tilstrebe eit komprimert kampprogram, slik at ventetida blir redusert til eit minimum. Kampane blir 2 x 13 minutt.

Vanlege sjuar-reglar vert følgde, bortsett frå speletid på kampar.

Kampar vil bli spelt på laurdag 22. september kl 10-18 og sundag 23. september kl 10-18 i Prestegardskogen idrettspark.

 

 

 
 

Kontaktperson: Egil Grov

E-post: egilgrov@hotmail.com

Turneringsverktøyet er utviklet av Spoortz AS