Lura IL

Håndbok

Håndbok

Her skal vi prøve å besvare alle spørsmål du måtte ha som lagleder i Lura IL - og kanskje til og med litt til. Savner du et svar? Send e-post til daglig_leder(a)lura-il.no.

Utstyr til laget ditt:

Lura IL har samarbeidsavtale med utstyrsleverandøren Macron. Lagledere og trenere melder sine behov for utstyr til trening og kamp til sin gruppeleder, som vurderer behovet og tar det videre med daglig leder, som deretter tar seg av bestilling. I fotballgruppen er det for tiden Susann Wirak som er materiellansvarlig og tar imot behov fra lagene. Hennes e-post er susannwirak(a)yahoo.co.uk.
Dersom noen ønsker å kjøpe klær på egenhånd, har vi kraftig rabatterte priser hos Macron-leverandøren Rogaland Sport. Les mer om klubbhopen vår her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948531822

Hold medlemslisten på laget ditt oppdatert:

En viktig del av det å være lagleder, er å sørge for at medlemsregisteret, som er kontaktliste for Lura IL og til innmelding hos NIF, er oppdatert. Slik oppdaterer du laglisten din: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948517978
I Lura IL skal alle som benytter seg av treningstilbud og spiller kamper ha godkjent kontigent. Avvik avtales med gruppeleder eller daglig leder.

Politiattest: 

Alle lagledere og trenere som arbeider med barn under 18 år i Lura IL skal ha godkjent politiattest. Slik skaffer du deg politiattest: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948518632

Treningstider:

Daglig leder er ansvarlig for fordeling av treningstider. Treningstider innendørs for kommende sesong fordeles i løpet av juni. Utendørs skjer det i januar. Før dette blir gruppeledere kontaktet angående hvor stort behovet er for de ulike lagene, og daglig leder sender søknad om treningstider på vegne av hele idrettslaget. Lagledere og trenere vil bli bedt om respons med sine ønsker om treningstid i god tid før oppsettet blir fastsatt.
Treningstider ute vil alltid være oppdatert her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948515410
Treningstider inne vil alltid være oppdatert her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948518130
Lagledere og trenere har ansvar for å melde ifra om treningstider som ikke er i bruk, slik at andre kan dra nytte av dem.

Starte et nytt lag:

Dersom du er med på å starte et nytt lag, eller ønsker å starte et lag i klubben, anbefaler vi å sende en e-post til daglig_leder(a)lura-il.no for å få bistand til treningstid, utstyr og å spre ordet om ditt lag.

Lagmøter og samlinger:

Det er fullt mulig å bruke Lura IL sitt klubbhus eller klubbrom i Lurahallen for møter og samlinger for lag og grupper. Lagledere og trenere kan selv sjekke om det er ledig og deretter reservere Klubbhuset eller klubbrommet i Lurahallen. Slik gjør du det: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948514713

Våre verdier:

Lura IL sine lagledere og trenere skal etterleve klubbens verdier: Lura IL er "Den gode nabo". Aktivitetsverdiene er Levende, Utvikling, Respekt og (for) Alle. Les mer om våre verdier her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948521784

Dugnad:

Lura IL har to faste dugnader - dopapir på vår/sommer og Enjoy på vinter. Lagledere og trenere har ansvar for at deres lag bidrar i dugnader. Vi har også muligheter for inntjening av midler til eget lag. Klikk her for å se liste over Lura IL-dugnader: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948521949

Rydding av bane:

Alle lag skal sørge for at området rundt fotballbanene våre er ryddig og pent. For liste over hvilke lag som er ansvarlig i de ulike periodene, samt instruks, klikk her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948515894

Utlegg og reisestøtte:

Alle utlegg og reiser skal godkjennes av gruppeleder før de refunderes. Les mer om hvordan du går fram her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948522486

Dommere:

I Lura IL har vi flere tilgjengelige klubbdommere. Liste over dommere og priser, finner du her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948516291
Listen er ikke fullstendig oppdatert. Finnes det navn som mangler, eller som skal vekk, setter vi pris på et varsel til daglig_leder(a)lura-il.no.

Fordeler:

Det følger med en del rabatter hos diverse samarbeidspartnere når man er fullverdig medlem i Lura IL, enten som utøver eller lagleder/trener/styremedlem/verv. Mer om fordeler og rabatter her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948517162

Sponsor:

I Lura IL er daglig leder ansvarlig for sluttføring og oppfølging av sponsorkontrakter. Vi ønsker helst støtte til idrettslaget framfor enkelte lag eller grupper. Sponsorinntekter kan heller fordeles fra sentralt til foreslåtte lag og grupper. Dette blir daglig leder, initiativtaker og sponsor enige om i prosessen. Har du forslag til en potensiell samarbeidspartner for klubben? Ikke nøl med å sende e-post til daglig_leder(a)lura-il.no.

Hvem er gruppeleder i min idrett?

http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948517554

Øvelser (fotball):

Lura fotball har hvert år trenerkurs fra NFF Rogaland, hvor det følger gode råd og tips til hvordan man kan utvikle seg som trener. I tillegg har vi tilgang til en øvelsesbank. Mer her: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948514864

Hjertestarter:

Vi har hjertestarter i utstyrsrommet i Klubbhuset: http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948520438

Lura IL
Klubbhuset, Prinsensvei 7, 4315 Sandnes
Postboks 1071, 4391 Sandnes

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift