Kolbotn IL

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg

Kolbotn idrettslag oppretter og nedlegger arbeidsutvalg etter behov og disse rapporterer til Hovedstyret med jevne mellomrom og når det er noe å rapportere. Kolbotn har følgende arbeidsutvalg pr 1 januar 2018

- Strategiutvalget leverte sorslag til startegi som ble vedtatt på årsmøtet 2017. Mandatet var dette. Utvalgets sammensetning er i hovedsak uendret (1 medlem er skiftet ut). Utvalget skal frem mot revisjon av strategien i 20120  bidra til å forankre strategien, å gjennomføre medlemsundersøkelsen og å evaluere måloppnåelsen. 

- Organisasjonsutvalget har dette mandatet

- Utstyrskomiteen har levert ny utstyrsleverandør og utsalgssted. Dette var / er  mandatet til komiteen. Komiteen skal påse at avtalene blir fulgt opp.

- Anlegsskomiteen har dette mandatet

- Arrangementskomiteen har  dette mandatet

- Digitaliseringsutvalget har dette mandatet

- Informasjons og kommunikasjonsutvalg er ikke kommet i gang. Mandatet og arbeidet vil starte i 2018

I tilegg finnes det noen nettverk som arbeider med spesielle oppgaver. Nettverkene består av meldemmer fra administrasjionen, styret og gruppene. Økonomi og medlem er 2 av nettverkene som koordinerer virksomhet

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift