Kolbotn IL

Arbeidsutvalg

Arbeidsutvalg

Kolbotn idrettslag oppretter og nedlegger arbeidsutvalg etter behov og disse rapporterer til Hovedstyret med jevne mellomrom og når det er noe å rapportere. Kolbotn har følgende arbeidsutvalg pr 1 januar 2018

- Strategiutvalget leverte forslag til startegi som ble vedtatt på årsmøtet 2017. Mandatet  var dette. Utvalget skal frem mot revisjon av strategien i 2020  bidra til å forankre strategien, å gjennomføre medlemsundersøkelsen og å evaluere måloppnåelsen. 

- Anleggskomiteen behandler alle anleggsprosjekter som har betydning for KIL. Anlegsskomiteen har dette mandatet

- Arrangementskomiteen nedsttes når arrangemeneter i KIL regi skal gjennomføres. Arrangementskomiteen har  dette mandatet

- Digitaliseringsutvalget skal utarbeide et forslag til hvordan KIl skal bli mer digitalt moderne. Digitaliseringsutvalget har dette mandatet

- KIL har en informasjons- og kommunikasjonsstrategi fra 2008, det er nedsatt et utvalg for å oppdatere denne. Informasjons og kommunikasjonsutvalg har dette mandatet

- KIL står foran store investeringer og det må skaffes inntekter for å bidra til å finansiere disse, i tilleg til å ha nødvendig egenkapital. Inntektsutvalget har dette mandatet

- KIL skal være oppdatert organisasjonsmessig og vi har et utvalg som nedsettes ved behov. Organisasjonsutvalget har dette mandatet

- Utstyrskomiteen har levert ny utstyrsleverandør og utsalgssted. Dette var / er  mandatet til komiteen. Komiteen skal påse at avtalene blir fulgt opp.

 

I tilegg finnes det noen nettverk som arbeider med spesielle oppgaver. Nettverkene består av meldemmer fra administrasjionen, styret og gruppene. Økonomi og medlem er 2 av nettverkene som koordinerer virksomhet

Kolbotn Idrettslag

Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr
Postboks 134, 1417 Sofiemyr
Org.nr 970 95 1423

Mail: epost@kolbotnil.no, Digtal postkasse: kolbotn.idrettslag#VNTY ,  Tel: 6681 7300 / Mob: 950 91 915

Kontaktinformasjon til særidrettene ligger på gruppenes hjemmesider

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift