Mathopen IL

Utdanning

Utdanning

BARNEFOTBALL (6-12):  

  • En trener pr. lag med minimum barnefotballkvelden 

  • En trener pr. årskull med minst ett delkurs fra NFF Grasrottreneren 

 
UNGDOMSFOTBALL (13-19): 

  • En trener pr. lag med ungdomsfotballkvelden 

  • En trener pr. årskull med NFF Grasrottreneren   

NFFs to introduksjonskurs, barnefotballkvelden og ungdomsfotballkvelden er lavterskeltilbud med formål om å gi et minimum av fotballfaglig innsikt. Kursene er på fire timer, bestående av to timer teori og to timer praksis.  

 Les mer om kursaktivitet på Hordaland Fotballkrets sine sider - Link

For påmelding til kurs ta kontakt med representant i styret .

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift