Mathopen IL

Verdier

Verdier

Mathopen IL  baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:  

       Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 Klubben drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Mathopen IL tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli. 

Mathopen IL sine vedtatte verdier er som følger: 

 • Mathopen IL skal gjennom vår daglige drift påvirke våre medlemmer til å ta ansvar både overfor seg selv og andre, i og utenfor idrettslaget 

 • Vi skal tilstrebe et mestrings orientert læringsmiljø med fokus på idrettsglede og lek

Mestringsmiljø:  

 • Mestring gir selvtillit 

 • Mestringsorientert læringsmiljø gjør at alle skal bli sett  

 • Utviklingen skjer basert på den enkeltes ferdigheter og nivå  

 • Alle får mål og oppgaver tilpasset sitt utviklingsnivå  

 • Vi kniper utøveren i det han eller hun gjør noe BRA  

Idrettsglede: 

 • I Mathopen IL ønsker vi at idrettsgleden skal komme fra en indre motivasjon, og ikke utelukkende fra resultater . 

 • Ekte idrettsglede er like viktig på banen, som utenfor .  

Lek: 

 • Lek gjør treningen gøy og vi leker med mening  

 • Lekende læring! Alle har lek innebygget og vi utnytter dette ei trenings- og utviklingsarbeidet  

 • Lek kan også være en del av voksen idrett selv om momentet har størst betydning for barn og ungdom  

Verdiene skal hjelpe oss til 

 • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre 

 • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima 

 • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel 

 • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger 

 • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift