Mathopen IL

Spillerovergang mellom klubber

Spillerovergang mellom klubber

Retningslinjer for overganger til og fra Mathopen Fotball

Overganger for spillere til og fra Mathopen foregår gjennom hele sesongen så lenge overgangsvinduet er åpent. Klubben foretar alle overganger i 
NFF sitt system for dette og må betale gjeldende satser til NFF.  Dette utgjør en del penger for klubben og følgende retningslinjer gjelder:

Spiller som kommer til klubben i sesong skal stå i klubben ut påfølgende sesong. Ønsker spiller å forlate klubben før dette skal
overgangssummen tilbakebetales i sin helhet av spiller/foresatte før overgangen godkjennes. 

Retningslinjer besluttet i styret 8. november 2017

Informasjon om overganger finnes på kretsens nettside: http://www.fotball.no/overganger

•Spiller under 13 år ved årets begynnelse - kr. 100,-
•Spiller under 15 år ved årets begynnelse - kr. 400,-
•Amatørspiller uten kontrakt over 15 år ved årets begynnelse - kr. 600,-
•Amatørspiller med kontrakt - kr. 600,-

Alle overganger, både barn, ungdom og voksne, ordnes elektronisk i NFFs medlemsregister FIKS. 

Alle nye spillere i Mathopen IL må fylle ut Samtykkeskjema dersom de har vært medlem av annen fotballklubb tidligere.

Print ut skjema, ny spiller må fylle ut, og skjema kan sendes elektronisk til styret. Hvis man er under 18 år må foresatte også signere.

Overganger for amatører kan foretas hele året - unntatt perioden 11. september - 31. desember.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift