Fitjar Idrettslag

Buldring

Buldring

 

Fitjar Idrettslag er no glade for og kunne tilby klatring/buldring som eit alternativ til alle. Dette er ein aktivitet som er spesielt kjekk for barn og ungdom. I første omgang vil buldring vere tilgjengeleg kvar onsdag under Ope Hus, 18 - 21.30 ved Fitjar Kultur og Idrettsbygg. For meir info om Ope Hus, følg facebook sida deira: Ope Hus på Fitjar.

Me jobbar ellers med og få dette til kvar søndag slik at endo fleir kan få nytta dette tilbodet. Ynskjer du og stå vakt av og til under buldring - ta gjerne kontakt pr epost eller tlf.

Nøkkel info vedrørande buldreveggen:

  • Blei bygd i 2017 av Thomas Dahl, malt av Nina Aarbø Olsen.
  • Veggen skal ikkje nyttast med meir en maks 3 personar om gangen, grunna sikkerhet.
  • Det skal alltid være ein føresatt eller ansvarlig tilstades under buldring.

For meir info om buldreveggen eller om ein ynskjer å bruke den privat, ta kontakt pr:

  • fitjar.idrettslag@gmail.com / 45 83 20 48

 

Fitjar IL vil gjerne retta ein stor takk til vår hovedsponsor SPV som gjorde dette til ein moglegheit.

 

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift