Oppegård IL

Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig

Ansvar:

 • Ansvar for vedlikehold og kvalitetssikring av medlemslister i fotballgruppa
 • Administrasjonens kontaktperson og bindeleddet mellom administrasjonen og medlemmer i egen gruppe

 

Oppgaver:

 • Ved opprettelse av helt nye lag i gruppa
  • Melde inn nye lag, trenere og lagledere til administrasjonen
  • Legge til utøvere på lag i medlemssystemet
 • Ved fakturering av treningsavgifter
  • Delta i planleggingsmøte med administrasjonen
  • Avklare med utøvere om de skal fortsette
  • Redigere laglister med utøvere som er nye/har sluttet
  • Lage liste for sats treningsavgift pr. lag
  • Delta i oppfølging treningsavgifter
 • Løpende
  • Registrere nye utøvere og knytte disse til lag
  • Melde nye trenere og lagledere til administrasjonen
  • Melde utøvere/trenere/lagledere som slutter til administrasjonen
  • Følge opp og bistå lagledere i egen gruppe


Hvem samarbeider jeg mest med:

 • Medlemsansvarlig i Oppegård IL
 • Lagledere


Kompetansekrav:

 • Kunne uføre oppgaver som rolle «Lagkoordinator» i KX/123klubb.no

Oppegård IL - Stiftet 1907

Adresse: Kongeveien 289, 1416 OPPEGÅRD

Telefon: 66991310

Epost: Dagligleder@oppegardil.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift