Viking FK

Strategiplan 2017-19

Strategiplan 2017-19

Viking Fotballklubb er en tradisjonsrik og stor fotballklubb, med over 1000 medlemmer og 70 lag.

I Viking FK er det et samspill mellom topp- og breddefotball, som har en verdi for organisasjonen. Den gjensidige gleden, inspirasjonen og avhengigheten i aktivitetene er en styrke.

Våre støttespillere er opptatt av bredden i Vikings aktiviteter. Viking forvalter toppfotball og breddefotball. Fotballen er for alle. Klubbens aktiviteter gjenspeiler klubbens allsidighet. Viking FK er regionens flaggskip og stolthet.

 

Strategiplanen gjelder for perioden 2017 til 2019.

Arbeidet med Strategiplanen har vært ledet av Barne- og ungdomsutvalget (BU). Tre arbeidsgrupper har utredet planer:

1) Sport barn og ungdom

2) Sport utvikling

3) Administrasjon, bane og anlegg

I tillegg er det samlet bidrag fra Sportsplan og Laglederhåndbok. Strategiplanen er behandlet av BU, og vedtatt av styret i Viking FK.

 

Strategiplanen er utviklet i et 3-årsperspektiv, og dokumentet revideres årlig i etterkant av Årsmøtet.

 

Strategiplanen gir en retning til alle som er involvert i klubben, om hva vi er og hva vi står for. Det er 10 virksomhetsområder som definerer klubben. Strategiplanen benyttes som et styringsdokument for ledere, ansatte, tillitsvalgte, spillere og trenere i klubben.

 

Strategiplanen gjelder for jenter og gutter 6-19 år og Viking A-lag, dame og herre. Viking herre A-lag er utelatt her pga at strategi og hovedmålsetning p.t. ikke er offientliggjort .

 

Strategiplanen inneholder en visjon som beskriver hva vi vil bli. Klubbens verdisett beskriver hva som er viktig for oss. For å støtte opp under visjonen og verdiene har klubben laget en strategiplan (dette dokumentet). Strategiplanen definerer hva som skal gjøres mer enn hvordan det skal gjøres.

 

Handlingsplaner til strategiplanen vil bli utarbeidet og konkrete oppgaver vil bli fordelt blant klubbens organer, tillitsvalgte og ansatte.

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift