Viking FK

Stillinger ledig

Stillinger ledig

Stillingsbeskrivelse

 

Driftsansvarlig i Viking FK – 100 %stilling                                  Stillingen er besatt.

(Vikinghallen, Vikinghuset)

Viking FK søker en ny medspiller som vil ha drift som sitt arbeidsområde og som kan trives godt i et dynamisk og utviklingsorientert fotballmiljø.

 

 

 1. Ansvarlig for drift av Vikinghallen og Vikinghuset, adm.                                                           20%
 2. Operativt arbeid Vikinghallen                                                                                                         40%
 3. Ansvarlig for utstyr (materialforvalter) og tildeling av treningstider                                          20%
 4. Arrangementsansvarlig                                                                                                                    20%

                                                                                                                                                                   100%

 

              

1.Ansvarlig for drift av Vikinghallen og Vikinghuset, adm. - 20%

Sørge for at Vikinghuset og Vikinghallen til enhver tid er i tråd med Viking FKs krav til stil og profil. Dvs ryddig, rent og hyggelig. Ansvarlig for alt driftsarbeid.

 • Innkjøp til hall og hus (toalettpapir, såpe, til kaffemaskiner osv.)
 • Følge opp renholds byrå
 • Lede de andre som jobber med drift i hallen, utarbeide arbeidsinstrukser, oppfølging

Brannvernleder, holde brannøvelser

 • Kontaktperson mot skolen/kommune vedrørende deres leieforhold
 • Kjennskap til alt det tekniske, ventilasjon, brannalarm, låssystemer m.m
 • Kioskvarer ifm, arrangement
 • Kommunikasjon med skole og andre brukere
 • M.m

              

 

2.Operativt arbeid Vikinghallen - 40%

 • Være tilstede i Vikinghallen ettermiddag/helg, 16 t pr uke, snitt*
 • Utføre hallvaktrutiner m.m
 • Være en pådriver for at hallens rutiner følges, være tett på bruker

 

 

3.Ansvarlig for utstyr (materialforvalter) og tildeling av treningstider- 20%

 • Innkjøp av utstyr til Viking FK, trykking
 • Fordele treningstid til alle lag i Viking FK
 • Kommunisere med kommune og andre instanser som har bane/anlegg som sitt virksomhetsområde

 

 

              

4.Arrangementsansvarlig               - 20%

 • 4 helger pr år med knotteturenring og nattcup; promotere, sportslig opplegg, gjennomføring. I sammen med dugnadsarbeidere.
 • Rigge til ved andre arrangement
 • Være nytenkende med tanke på å skape ny aktivitet

 

Arbeidstid:  Både dag, ettermiddag, kveld og helgearbeid.

 

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i enten tømmer/elektro eller annet praktisk orientert arbeid
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode lederegenskaper
 • Ryddig, positiv og utadvendt
 • Strukturert og nøyaktig
 • Evner å representere Viking FK på en positiv måte ut i regionen

 

Kontakt stine@viking-fk.no for mer informasjon om stillingen!

 

 

 

*Hallens åpningstid:

Mandag-fredag 08.00-22.00 (vakt fra kl 16.30-22.00)

Lørdag               09.00-19.00 (vakt hele tiden)

Søndag              09.00-21.00 (vakt hele tiden)                                                  Til sammen 49,5 t pr uke vakthold

 (- 16 t driftsleder = 34 t må fordeles på andre; eks 2x 16 t)

 

 

2016©Viking FK, Ansvarlig Redaktør: Rune Bertelsen og Lars Kalvig
Kopiering
 av innhold er ikke tillatt uten avtale med Viking FK

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift