IL Solid

Kontaktinfo

Kontaktinfo

Solidhuset v/ Rita Tranøy:                                                                          9096 3612

 

Torleif Værøy, Fotballeiar                                                                            9957 0251

Grethe Fadnes, leiar Barne- og ungdomsgruppa                                       4120 1608

Ole Morten Lie, Sportsleg leiar                                                                    9206 2918

Evy Dybvik Fosse, medlemsregister                                                          9152 1895

Heidi Gundersen, utlån av bane & Solidståvo/dugnadskoordinator            4738 6425

Ragnhild Pedersen, skrivar                                                                         45661893

Lise Karin Aarre, Fair Play utvalet                                                               9002 5311

Lene Larsen Clausen, barnefotballkontakt                                                  95463877

Leif Ottar Heimro, utstyr                                                                              4541 1918

Stian Clausen, dommaransvarleg 7`ar og 5`ar                                           95450913      

Unni Våge, rekneskap                                                                                90798504     

Øyvind Hansen, Trenarveileder barnefotball                                              4522 1517

 

IDRETTSLAGET SOLID   |  Stifta 25. august 1945
Postboks 74, 5410 Sagvåg

Medlem av: Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Orienteringsforbund,
Norges Svømmeforbund, Norges Gymnastikk- og Turnforbund

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products