Byåsen idrettslag

2017

2017

Møter i hovedlaget 2017 , med (E) bak er dette elektronisk avholdte møter :

Årsmøte :

Årsmøte 26.04.2017

Innkalling + regnskap + budsjett + forslag + valg

Hovedstyremøte :

Møte 02.02.2017

Møte 22.02.2017 (E)

Møte 19.4.2017

AU-møte :

Møte 19.01.2017

Møte 22.03.2017 + vedlegg

 

 

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products